HTML jsou vsechny u nas
Copyright © 2008 - 2009, HT-ML.er.cz,- desing (by : Bryan) Získejte Firefox! výtejte na stránkách věnovaným HTML kódum doufám že tu najdete co ste hledaly!a když né tak řekněte přidám nebo poradadím

o html

co HTML vlastně je?


Takže HTML /zkratkou HyperText Markup Language/ je vlastně jakýsi značkový jazyk, ketrým lze publikovat na internetu. Podle mě je hlavní složkou HTML jazyka takzvaný tag.

pozn. HTML soubor je text, který je obalený právě značkami nazývajícími se tagy.

Tagy

Tag je tedy značka. Určuje, jak bude text souboru vypadat, jaký bude mít formát a vlastnosti. Jednotlivé tagy se uzavírají do ostrých závorek < a > /vkládají se zmáčknutím pravého altu a symbolu < nebo >, které jsou na klávesách výš/. Co je v ostré závorce, to je tag a co je mimo, to je text, který se zobrazí. Tagy se různě třídí.

párové a nepárové tagy

Párové tagy jsou takové, které se vkládají na začátek i konec části textu, jejíž vlastnost ovlivňují. Příklady takových tagů jsou:

,

- se značí začátek a konec hlavního nadpisu

,

- nadpisy různých úrovní, jako např kapitoly, mezinadpisy apod. Podle velikostí

- nejmenší


,

- vymezuje odstavec. Je to asi nejpoužívanější tag
, - mezi těmito tagy se oddělí tučný text (b jako bold)
, - tenhle párový tag je zase pro text v kurzívě (i jako italic)
, - dvojice tagů vymezující nějak odlišný text (zatím moc nechápu)

Nepárové tagy se vkládají také do ostrých závorek, ale pouze před nebo za text:

- je tag pro obrázek. Za obrázek se žádné nedává

- zalomuje nový řádek, ale žádné
není

<img src="http://images.uvadi.cz/files/4xd30rvielw1lem9eor8.png " onmouseover="this.src='http://images.uvadi.cz/files/p7ieirj9g6yjdxmcx0xq.png';" onmouseout="this.src='http://images.uvadi.cz/files/4xd30rvielw1lem9eor8.png';">