HTML jsou vsechny u nas
Copyright © 2008 - 2009, HT-ML.er.cz,- desing (by : Bryan) Získejte Firefox! výtejte na stránkách věnovaným HTML kódum doufám že tu najdete co ste hledaly!a když né tak řekněte přidám nebo poradadím

Html 2

Sněžení jen pro IE

<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #000000;
}
-->
</style>
<script>
// Tady nastavte pocet vlocek (ne více jak 40, bude to trhat)
var snowmax=35

// Nastavte barvu vlocek. Múžete tam dát tolik, kolik jenom chcete(bílá #ffffff  modrá #00a2ff.
var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddFF","#ccccDD")

// Písmo, které bude vytváret vlocky. Múžete tam dát tolik, kolik jenom chcete.
var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS")

// Zvolte písmenko co bude vytvaret vlocky (odporoucíme:*)
var snowletter="*"

// Zvolte rychlost (odporoucime od 0.3 do 2)
var sinkspeed=0.6

// Zvolte maximálny velikost vlocek
var snowmaxsize=22

// Zvolte minimálny velikost vlocek
var snowminsize=8

// Zvolte zónu snežení.
// Zvolte 1 pro celý snežení, 2 pro levou stranu
// 3 pro stred a 4 pro pravou stranu
var snowingzone=3
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
var x_mv=new Array();
var crds=new Array();
var lftrght=new Array();
var browserinfos=navigator.userAgent
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var opera=browserinfos.match(/Opera/)  
var browserok=ie5||ns6||opera

function randommaker(range) {                
        rand=Math.floor(range*Math.random())
    return rand
}

function initsnow() {
        if (ie5 || opera) {
                marginbottom = document.body.clientHeight
                marginright = document.body.clientWidth
        }
        else if (ns6) {
                marginbottom = window.innerHeight
                marginright = window.innerWidth
        }
        var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
        for (i=0;i<=snowmax;i++) {
                crds[i] = 0;                      
            lftrght[i] = Math.random()*15;         
            x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
                snow[i]=document.getElementById("s"+i)
                snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
                snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
                snow[i].style.fontSize=snow[i].size
                snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
                snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
                if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
                if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
                if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
                if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
                snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
                snow[i].style.left=snow[i].posx
                snow[i].style.top=snow[i].posy
        }
        movesnow()
}

function movesnow() {
        for (i=0;i<=snowmax;i++) {
                crds[i] += x_mv[i];
                snow[i].posy+=snow[i].sink
                snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]);
                snow[i].style.top=snow[i].posy
                
                if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
                        if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
                        if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
                        if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
                        if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
                        snow[i].posy=0
                }
        }
        var timer=setTimeout("movesnow()",50)
}

for (i=0;i<=snowmax;i++) {
        document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
}
if (browserok) {
        window.onload=initsnow
}
</script>
Žádné komentáře